پخش محصولات دارویی
صنایع آرایشی و بهداشتی جز صنایع با سرعت گردش بالای کالا می باشند اما نه با سرعت مصرف کالاهای صنایع غذایی و نوشیدنی .

در این صنایع از آنجایی که برای کنترل موجودی انبار و ردیابی جریان کالا از کد سری ساخت (Batch Number) استفاده می شود، نرم افزار مربوط به پخش و توزیع این گروه کالایی، نیازمند توانایی ثبت کد سری ساخت جهت ردیابی کالا می باشد .

هم چنین با توجه به این که بخشی از مشتریان در این صنعت، داروخانه ها هستند، ملزم به رعایت بخشی از قوانین مربوط به داروخانه ها در مورد سهمیه دریافت کالا و مجوزهای آن می باشند .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری ویژه، تمام مراحل و فرآیندهایی که در پخش محصولات آرایشی و بهداشتی دخیل هستند را به صورت سیستمی پوشش می دهد و مدیریت می کند .ویژگی های پخش مواد دارویی

 • کنترل موجودی انبار

 • ردیابی کالا براساس کد سری ساخت

 • سهمیه بندی داروخانه ها

 • تعیین صلاحیت داروخانه ها

 • خروج کالا از انبار بر اساس کد سری ساخت

 • توزیع کالا به داروخانه ها با رعایت مجوزها و سهمیه آن ها

 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار جامع دارویی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی ویژه دارویی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه شرکت های فعال در حوزه دارویی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات

 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور

 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه

 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش

 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش

 • و ...

پخش مویرگی آسه

پخش محصولات دارویی

صنایع آرایشی و بهداشتی جز صنایع با سرعت گردش بالای کالا می باشند اما نه با سرعت مصرف کالاهای صنایع غذایی و نوشیدنی .
در این صنایع از آنجایی که برای کنترل موجودی انبار و ردیابی جریان کالا از کد سری ساخت (Batch Number) استفاده می شود، نرم افزار مربوط به پخش و توزیع این گروه کالایی، نیازمند توانایی ثبت کد سری ساخت جهت ردیابی کالا می باشد .
هم چنین با توجه به این که بخشی از مشتریان در این صنعت، داروخانه ها هستند، ملزم به رعایت بخشی از قوانین مربوط به داروخانه ها در مورد سهمیه دریافت کالا و مجوزهای آن می باشند .
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری ویژه، تمام مراحل و فرآیندهایی که در پخش محصولات آرایشی و بهداشتی دخیل هستند را به صورت سیستمی پوشش می دهد و مدیریت می کند .


ویژگی های پخش مواد دارویی

 • کنترل موجودی انبار
 • ردیابی کالا براساس کد سری ساخت
 • سهمیه بندی داروخانه ها
 • تعیین صلاحیت داروخانه ها
 • خروج کالا از انبار بر اساس کد سری ساخت
 • توزیع کالا به داروخانه ها با رعایت مجوزها و سهمیه آن ها
 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع دارویی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی ویژه دارویی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه شرکت های فعال در حوزه دارویی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات
 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور
 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه
 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش
 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش
 • و ...