اتصال به سایر نرم افزار ها آسه| نرم افزار پخش مویرگی و توزیع کالا />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
نرم افزار پخش مویرگی آسه

حذف هزینه های سنگین تغییر نرم افزار سازمان

با استفاده از قابلیت اتصال نرم افزارهای آسه ، بدون تغییر نرم افزار فعلی کسب و کارتان ، از قابلیت های نسل جدید نرم افزارهای این حوزه بهره ببرید

انتخاب کنید

باتوجه به زیرساخت های نرم افزار فعلی سازمان ، یکی از 4 روش زیر را انتخاب کنید .

نرم افزارهای آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

انتقال فایل

با استفاده از قابلیت انتقال اطلاعات از طریق فایل های رمز گذاری شده ، اتصال به سیستم نرم افزار خود را ایجاد کنید .
نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای سازمانی

ایجاد رابط کاربردی (API)

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزاری آسه ، نحوه اتصال به نرم افزار فعلی سازمان را در API آسه بسازید .
نرم افزارهی تخصصی آسه با قابلیت اتصال

ایجاد پلاگین جدید

با استفاده از متخصصین برنامه نویسی آسه ، پلاگین جدید اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .
اتصال به نرم افزارهای حسابداری

پلاگین های آماده

با استفاده از پلاگین های آماده آسه ، در کمترین زمان ممکن اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .نرم افزار پخش مویرگی آسه

حذف هزینه های سنگین تغییر نرم افزار سازمان

با استفاده از قابلیت اتصال نرم افزارهای آسه ، بدون تغییر نرم افزار فعلی کسب و کارتان ، از قابلیت های نسل جدید نرم افزارهای این حوزه بهره ببرید

انتخاب کنید

باتوجه به زیرساخت های نرم افزار فعلی سازمان ، یکی از 4 روش زیر را انتخاب کنید .
نرم افزارهای آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

انتقال فایل

با استفاده از قابلیت انتقال اطلاعات از طریق فایل های رمز گذاری شده ، اتصال به سیستم نرم افزار خود را ایجاد کنید .
نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای سازمانی

ایجاد رابط کاربردی (API)

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزاری آسه ، نحوه اتصال به نرم افزار فعلی سازمان را در API آسه بسازید .
نرم افزارهی تخصصی آسه با قابلیت اتصال

ایجاد پلاگین جدید

با استفاده از متخصصین برنامه نویسی آسه ، پلاگین جدید اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .
اتصال به نرم افزارهای حسابداری

پلاگین های آماده

با استفاده از پلاگین های آماده آسه ، در کمترین زمان ممکن اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه