توزیع هوشمند آسه| نرم افزار پخش مویرگی و توزیع کالا />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه

نرم افزار توزیع هوشمند


استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع و بهینه ترین مسیربندی توزیع با استفاده از توزیع هوشمند آسه برای شما میسر میشود. نرم افزار توزیع هوشمند با چیدمان بهینه مسیر توزیع بهترین توزیع با کمترین زمان و بهره وری بالا را برای شما ایجاد میکند.

برنامه ریزی توزیع در کوتاهترین زمان

توزیع هوشمند با نرم افزارهای آسه

مدیریت سفارشات آماده توزیع بر روی نقشه

محل تحویل سفارشات خود را بر روی نقشه ببینید و بر اساس تراکم آنها بهترین برنامه ریزی توزیع را انجام دهید

مدیریت ظرفیت حجمی و وزنی ماشین پخش

بر اساس ظرفیت حجمی و وزنی خودرو توزیع خود و نیز حجم و وزون سفارشات آماده توزیع حداکثر استفاده از ظرفیت ماشین پخش را استفاده کنید

چیدمان بهینه مسیر توزیع

به سرعت و کمترین زمان مسیربندی توزیع خود را انجام دهید و با استفاده از هوشمندی سیستم توزیع آسه اجازه دهید بهینه ترین مسیرهای توزیع به شما پیشنهاد شود..

تعیین خط سیر بهینه مسیر توزیع

تعیین خط سیر هوشمند بهینه جهت تحویل فاکتورها باعث کاهش مسیر توزیع و زمان توزیع شما میشود. سیستم هوشمند مدیریت توزیع آسه این امکان را به شما میدهد تا بتوانید جهت تحویل فاکتور ها اولویت بندی تعیین کنید و مسیر حرکت ماشین توزیع را از قبل تعیین نمایید

موزعین خود را به نرم افزار توزیع مجهز کنید

پخش مواد غذایی

ثبت تحویل و عدم تحویل فاکتور

انجام محاسبات تغییرات در هنگام تحویل فاکتورها در زمان توزیع باعث کاهش خطای موزعین می شود و نیز ثبت اطلاعات تحویلی فاکتورها و عدم تحویل توسط موزع باعث کاهش زمان تسویه موزع در پایان روز میگردد

ثبت دریافتی ها و مرجوعی ها

اطلاعات مربوط به نقد،چک،پوزو ... در یافتی از مشتریان توسط موزع در هنگام تحویل باعث کنترل در نحوه وصولی از مشتریان و همچنین مدیریت نحوه پرداخت ایشان میگردد

چاپ فاکتور در محل مشتری

صدور فاکتور کالاهای تحویلی به مشتری در محل با استفاده از پرینترهای پرتابل باعث کاهش هزینه های چاپ فاکتور و تسریع در عملیات توزیع میگردد.همچنین امکان صدور رسید برای دریافتی های مشتریان از جمله نقد،چک،پوز و مرجوعی ایشان وجود خواهد داشت

عملکرد توزیع خود را بر روی نقشه مدیریت کنید

پخش محصولات غذایی

نمایش خط سیر و مکانهای توقف

با استفاده از اطلاعات جی پی اس های نصب شده بر روی خودروهای پخش و یا تبلت و موبایل مامورین پخش امکان مونیترینگ کامل خودرو پخش بر روی نقشه وجود دارد.شما میتوانید در هر لحظه محل خودرو، مکانهای توقف و خط سیر خودرو را مشاهده نمایید

گزارش عملکرد زمانی مامورپخش

عملکرد زمانی موزعین خود را مدیریت نمایید.زمان تحویل هر فاکتور، میزان توقف در هر فروشگاه، زمان پیمودن مسیر و.... و زمان های توزیع را با زمان تخمینی سیستم مقایسه نمایید

نمایش نقاط تحویل انجام شده روی نقشه

مکان تحویل فاکتور ها و نقاط برگشتی سفارشات را بر روی نقشه همراه با خط سیر ماشین پخش ببینید. و نحوه پوشش دهی توزیع خود را بر روی نقشه به صورت کامل آنالیز نمایید

نرم افزار توزیع هوشمند


استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع و بهینه ترین مسیربندی توزیع با استفاده از توزیع هوشمند آسه برای شما میسر میشود. نرم افزار توزیع هوشمند با چیدمان بهینه مسیر توزیع بهترین توزیع با کمترین زمان و بهره وری بالا را برای شما ایجاد میکند.

برنامه ریزی توزیع در کوتاهترین زمان

پخش محصولات

مدیریت سفارشات آماده توزیع بر روی نقشه

محل تحویل سفارشات خود را بر روی نقشه ببینید و بر اساس تراکم آنها بهترین برنامه ریزی توزیع را انجام دهید

مدیریت ظرفیت حجمی و وزنی ماشین پخش

بر اساس ظرفیت حجمی و وزنی خودرو توزیع خود و نیز حجم و وزون سفارشات آماده توزیع حداکثر استفاده از ظرفیت ماشین پخش را استفاده کنید

چیدمان بهینه مسیر توزیع

به سرعت و کمترین زمان مسیربندی توزیع خود را انجام دهید و با استفاده از هوشمندی سیستم توزیع آسه اجازه دهید بهینه ترین مسیرهای توزیع به شما پیشنهاد شود..

تعیین خط سیر بهینه مسیر توزیع

تعیین خط سیر هوشمند بهینه جهت تحویل فاکتورها باعث کاهش مسیر توزیع و زمان توزیع شما میشود. سیستم هوشمند مدیریت توزیع آسه این امکان را به شما میدهد تا بتوانید جهت تحویل فاکتور ها اولویت بندی تعیین کنید و مسیر حرکت ماشین توزیع را از قبل تعیین نمایید

موزعین خود را به نرم افزار توزیع مجهز کنید

پخش محصولات پتروشیمی

ثبت تحویل و عدم تحویل فاکتور

انجام محاسبات تغییرات در هنگام تحویل فاکتورها در زمان توزیع باعث کاهش خطای موزعین می شود و نیز ثبت اطلاعات تحویلی فاکتورها و عدم تحویل توسط موزع باعث کاهش زمان تسویه موزع در پایان روز میگردد

ثبت دریافتی ها و مرجوعی ها

اطلاعات مربوط به نقد،چک،پوزو ... در یافتی از مشتریان توسط موزع در هنگام تحویل باعث کنترل در نحوه وصولی از مشتریان و همچنین مدیریت نحوه پرداخت ایشان میگردد

چاپ فاکتور در محل مشتری

صدور فاکتور کالاهای تحویلی به مشتری در محل با استفاده از پرینترهای پرتابل باعث کاهش هزینه های چاپ فاکتور و تسریع در عملیات توزیع میگردد.همچنین امکان صدور رسید برای دریافتی های مشتریان از جمله نقد،چک،پوز و مرجوعی ایشان وجود خواهد داشت

عملکرد توزیع خود را بر روی نقشه مدیریت کنید

پخش مواد دارویی

نمایش خط سیر و مکانهای توقف

با استفاده از اطلاعات جی پی اس های نصب شده بر روی خودروهای پخش و یا تبلت و موبایل مامورین پخش امکان مونیترینگ کامل خودرو پخش بر روی نقشه وجود دارد.شما میتوانید در هر لحظه محل خودرو، مکانهای توقف و خط سیر خودرو را مشاهده نمایید

گزارش عملکرد زمانی مامورپخش

عملکرد زمانی موزعین خود را مدیریت نمایید.زمان تحویل هر فاکتور، میزان توقف در هر فروشگاه، زمان پیمودن مسیر و.... و زمان های توزیع را با زمان تخمینی سیستم مقایسه نمایید

نمایش نقاط تحویل انجام شده روی نقشه

مکان تحویل فاکتور ها و نقاط برگشتی سفارشات را بر روی نقشه همراه با خط سیر ماشین پخش ببینید. و نحوه پوشش دهی توزیع خود را بر روی نقشه به صورت کامل آنالیز نمایید

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه